Please Open The Website From Desktop

Close
  • COMMON NAME: Caterpillar Tree, Milk Tree, Pagoda Tree, White Frangipani.
  • ARABIC: فتنة، ياسمين هندي
  • BOTANICAL NAME: Plumeria alba L.
  • SYNONYMS: Plumeria acutifolia Poiret
  • FAMILY: APOCYNACEAE
1 / 3
2 / 3
3 / 3