Please Open The Website From Desktop

Close
  • COMMON NAME: saltbush, orache.
  • ARABIC: عجرم
  • BOTANICAL NAME: Atriplex dimorphostegia Kar. & Kir.
  • SYNONYMS: Obione dimorphostegia
  • FAMILY: CHENOPODIACEAE
1 / 3
2 / 3
3 / 3