Please Open The Website From Desktop

Close
  • COMMON NAME: Egyptian Farsetia
  • ARABIC: جربه
  • BOTANICAL NAME: Farsetia aegyptia Turra
  • SYNONYMS: Hesperis farsetia Poir.
  • FAMILY: BRASSICACEAE
1 / 3
2 / 3
3 / 3